preskoči na sadržaj

Osnovna škola Tina Ujevića Šibenik

NACIONALNA OZNAKA KVALITETE ZA NAŠ PROJEKT

Stigla je potvrda Nacionalne eTwinning agencije o uspješno provedenom projektu! 

Da bi jedan eTwinning projekt dobio ovakvu oznaku u prijavi trebamo dokazati da je projekt odrađen zajedničkom suradnjom s drugim partnerskim školama i njihovim koordinatorima, da je projekt uključivao inovativnu pedagošku praksu, da je informacijsko-komunikacijska tehnologija korištena u svrhu suradnje i ostvarenja konačnih rezultata, da su učenici međusobno surađivali tijekom izrade konačnih rezultata te da je projekt tijekom cijele provedbe bio različitim kanalima predstavljen i oglašavan. 

Marijana Mikulandra


EUROPEAN DAY OF LANGUAGES - EUROPSKI DAN JEZIKA

Europski dan jezika, koji se obilježava 26. rujna svake godine, idejni je projekt Europske Unije kojim se promovira višejezičnost i multikulturalnost Europe.

U svijetu postoji između 6000 i 7000 jezika, a u Europi oko 225 autohtonih jezika. Većina europskih jezika pripada porodici indoeuropskih jezika, od čega većina pripada podgrupama: germanski, slavenski i romanski jezici.

Većina europskih jezika koristi latinično pismo, ali neki koriste i ćirilično.

Više od polovice svjetskog stanovništva je dvojezično ili višejezično što znači da govore dva ili više jezika. I stanovništvo Europe se danas u svakodnevnom životu susreće s govornicima mnogih jezika te postoji velika potreba za promoviranjem važnosti poznavanja više od jednog jezika. Dvojezičnost nosi sa sobom brojne prednosti: čini lakšim učenje novih jezika, proširuje procese razmišljanja te pomaže u razvijanju boljih socijalnih vještina. Dvojezičnost ili višejezičnost stanovnika neke zemlje ima i ekonomskih prednosti: lakši pronalazak posla i veću konkurentnost na tržištu rada.

U sklopu obilježavanja Europskog dana jezika naši učenici izradili su jezično stablo (language tree) s prikazom najraširenijih europskih jezika pomoću kojega možemo usporediti jezike obzirom na njihovo porijeklo po granama te uočiti sličnosti i razlike među njima.

Marijana Mikulandra


ONLINE SUSRET SA ŠPANJOLCIMA

Dana 12. svibnja 2021.nastavili smo seriju online susreta s našim partnerima iz projekta EU Crazy Labs te smo se virtualno sreli s našim partnerima iz Piedras Blancas u Španjolskoj.

Piedras Blancas je gradić s oko 9000 stanovnika na sjeveru Španjolske, u regiji Asturias, 30ak kilometara od Ovieda i Gijona, tik uz ocean, uz, naravno, oceansku klimu s dosta kiše u svim godišnjim dobima.

Učenici su se predstavili jedni drugima iako Španjolci uz maske jer su oni, za razliku od nas, u školi.

Španjolce je najviše zanimalo kakva je hrana u Hrvatskoj i koji su naši lokalni specijaliteti. Učenici su razmijenili kontakte sa španjolskim učenicima i odmah po završetku sastanka nastavili komunikaciju u njima prirodnijem okruženju svojih pametnih telefona.

U susretu su sudjelovali učenice i učenici 7.a i 7.b razreda.

 


ONLINE MEETING WITH PORTUGAL

U srijedu, 28. travnja 2021. imali smo ugodno druženje putem Zoom-a s učenicima iz Portugala.

Na početku smo se svi predstavili, a zatim su učenici imali priliku postavljati jedni drugima pitanja o njihovom gradu, školi i svakodnevnom životu.

Portugalski učenici su u školama nakon dugog razdoblja zatvaranja zbog epidemije. Rekli su nam da je situacija u Portugalu jako dobra, da su uspješno prevladali epidemiju, a od sljedećeg tjedna u potpunosti nastavljaju sa svakodnevnim aktivnostima bez ikakvih ograničenja, osim što moraju i dalje nositi maske.

Mi smo se javljali iz svojih domova.

Za kraj je svaka škola pripremila kviz s pitanjima o svom gradu i jeziku. Međutim, učenici su se toliko zapričali da nam je vrijeme na Zoom-u prebrzo „iscurilo“, tako da ćemo mi naš kviz o gradu Olhão riješiti naknadno.

Marijana Mikulandra


Mindfulness vježbe

Naš Erasmus+ projekt i njegovi rezultati predstavljeni su i na stručnom skupu učitelja engleskog jezika Šibensko-kninske županije, održanom 22. travnja 2021.

Tema predavanja bila je usredotočena svjesnost (eng. mindfulness) te pripadajuće vježbe za smanjivanje napetosti u svakodnevnim situacijama. Na početku su predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta te načini njihovog provođenja. Učiteljice i učitelji su zatim slušali o uzrocima nastanka kroničnog stresa, načinima kako naš mozak reagira na isti te kako kronični stres utječe na naše sposobnosti: smanjenu koncentraciju, pamćenje, rješavanje problema, donošenje odluka, rasuđivanje i društvenu interakciju.

Drugi dio predavanja bio je radioničkog tipa gdje su prisutni mogli isprobati dvije osnovne tehnike opuštanja: 1. vježba pet osjetila i 2. vježba kvadratnog disanja. Vježbe koncentracije na osjetila su važne jer djeluju najbrže na usredotočenje, a vježbe disanja nam pomažu da reguliramo i izjednačimo dužinu udisaja i izdisaja.

Ako se želite opustiti uz vježbu 5 osjetila kliknite na ovaj video: Restore Calm in the Classroom

Provjerite svoju razinu stresa gledajući u ovu sliku. Ako se slika jako pomiče, vrijeme je za vježbu pet osjetila!

Marijana Mikulandra


VALENTINE'S DAY/VALENTINOVO

Kako smo se tijekom aktivnosti našeg eTwinning projekta upoznali s online alatom Wordart i brzo ga svladali odlučili smo ga iskoristiti za daljnje upoznavanje jezika zemalja partnera.

Za temu smo izabrali popularni blagdan – Dan Sv. Valentina/St Valentine's Day.

Tipične izraze koje koristimo na Dan zaljubljenih preveli smo na španjolski, portugalski i finski te ih „upakirali“ u istoimeni grafički dizajn.

Njima ćemo našim partnerima, ali i našim učenicima i učiteljima, poželjeti sretno Valentinovo.

U aktivnosti su sudjelovali učenici 7.a i 8.a razreda.

U fotogaleriji možete pogledati sve radove. Happy Valentine's Day!

 

Marijana Mikulandra

 

 

 


SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA

SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA

Godinu 2020. ispraćamo stegnuta srca i s nadom da će sljedeća biti sretnija, zdravija i s više prilika za druženje i otkrivanje novih svjetova.

Učenici sudionici našeg projekta su poželjeli jedni drugima sve najbolje izrađujući digitalne čestitke u digitalnom alatu Padlet:  https://padlet.com/f461/gitqhn5xh8fv

Feliz Navidad!

Hyvää joulua!

Feliz Natal!

Merry Christmas!

 

Marijana Mikulandra


eTwinning projekt - EU Crazy Labs

Ova školska godina je, zbog strogih epidemioloških mjera, izazovna i za Erasmus+ projekte.

Ne možemo putovati niti se pripremati za putovanja.

Ne možemo fizički surađivati s lokalnom zajednicom.

Iz tog razloga smo naš projekt preselili u virtualno okruženju, na platformu eTwinning, digitalnu platformu za suradnju međunarodnih obrazovnih ustanova.

S našim partnerima smo pokrenuli eTwinning projekt - EU Crazy Labs – gdje učenici izlažu svoje radove na zadanu temu te međusobno surađuju i komuniciraju.

Prvi zadatak za nas i naše partnere, Španjolsku, Finsku i Portugal, je bio izraditi multisenzorni poster našeg grada. Izabrali smo 5 osnovnih osjetila te predstavili naše gradove kroz njih.

Učenici su izašli na ulice grada, istraživali mjesta i pojave specifične za naš grad te ih fotografirali.

Nakon prikupljenog materijala napravili su digitalni poster u kojem predstavljaju svoj grad kroz osjetila vida, sluha, okusa, opipa i njuha.

U digitalnom alatu Padlet smo napravili izložbu radova svih partnera, a učenici su komentirali koju pojavu bi željeli najviše iskusiti u svakom od predstavljenih gradova.

 

 

Marijana Mikulandra


Rezultati natječaja (Španjolska/Finska)


POZIV UČENICIMA 7. RAZREDA NA MOBILNOSTI

     

                         

CALL FOR MOBILITY APPLICATIONS: ERASMUS+ PROJECT „CRAZY LABS-Testing inclusion methods“

Project number: 2019-1-FI01-KA229-060758_4

 

POZIV UČENICIMA 7. RAZREDA DA SE PRIJAVE NA MOBILNOSTI!

 

Osnovna škola Tina Ujevića objavljuje ponovljeni poziv učenicima 7. razreda da se prijave na mobilnosti koje će se odvijati tijekom provedbe Erasmus+ projekta „Crazy Labs“.

U školskoj godini 2021./2022., ukoliko epidemiološke mjere budu povoljne te škola, roditelji i učenici suglasni, provesti će se dvije mobilnosti: Piedras Blancas, Španjolska te Kalajoki, Finska. U ovim mobilnostima sudjelovati će po 5 učenika s po 2 učitelja/stručna suradnika u pratnji.

Za prijavu je potrebno ispuniti FORMULAR ZA APLICIRANJE NA MOBILNOST te ga predati Tajništvu škole ili direktno učiteljici Marijani Mikulandra, koordinatorici projekta, zaključno do 28. listopada 2020. do 19.00 sati. Formular se može preuzeti na isti način (Tajništvo škole/Mikulandra) ili ga se može isprintati s poveznice na web stranici škole (Erasmus+/Crazy Labs). Članovi projektnog tima će po isteku roka za prijave evaluirati prijave te objaviti rang listu prijavljenih učenika. Napomena: u slučaju istog broja bodova učenika na donjoj crti rang liste, biti će održani usmeni intervjui s tim učenicima te će projektni tim evaluirati intervjue i objaviti rang listu tih učenika. Intervjue će provesti najmanje 3 člana projektnog tima.

Učenici 7. razreda koji budu unutar kvote (10 učenika) za mobilnosti u Španjolsku i Finsku NEĆE MOĆI SAMOSTALNO BIRATI na koju od tih dviju mobilnosti će ići već će učenike birati projektni tim, vodeći računa o specifičnim potrebama učenika.

Mobilnosti će trajati 5 dana (2 dana putovanja i 3 dana aktivnosti učenja).

Svi sudionici mobilnosti imaju pravo na novčanu potporu za troškove putovanja te individualne troškove (dnevnice).

Prijavi se i postani član velike Erasmus+ obitelji!

U Šibeniku, 19. listopada 2020.

Crazy Labs projektni tim:

Marijana Mikulandra, koordinator

Irena Erlić, prof.

Nevena Petrović, prof.

Robert Šimić, prof.

Priloženi dokumenti:
Selecting students interview.docx


Obilježavanje Dana Erasmusa (15.-17. listopada) #ERASMUSDAYS

     

Dani Erasmusa obilježavaju se diljem Europe na različite načine. Sva događanja imaju za cilj promovirati Erasmus+ te njegov utjecaj na učenike i studente, učitelje, odgajatelje, donositelje odluka, ali i lokalnu zajednicu.

Naša škola ove godine sudjeluje u 2 Erasmus+ projekta:

EU Crazy Labs – testing inclusion methods s partnerima Finskom, Portugalom i Španjolskom te

Gdje granice razdvajaju, kultura spaja s partnerima Slovenijom i Srbijom.

Škola će uskoro objaviti natječaje za prijavu učenika na mobilnosti za oba projekta, a kako bi ih upoznali s općenitim i specifičnim ciljevima mobilnosti i potakli na prijavu, projektni timovi su pripremili kratke video filmove s prošlih mobilnosti te održali projekciju za učenike.

 

Video filmovi su dostupni na poveznicama:

https://spark.adobe.com/video/KbC4Rtsk3XKBV (Portugal, studeni 2019.)

https://spark.adobe.com/video/hxnHgRLOB9sST (Rumunjska, svibanj 2018.)

 

Marijana Mikulandra


Crazy Labs – testing inclusion methods

               


Radionica: Izrada vaza i ćupova od gline

           

 

Dana 19. veljače održana je antistres radionica za učitelje. Izrađivali smo vaze i ćupove od gline.

Prilikom izrade posuđa od gline treba voditi računa o specifičnostima samog materijala: izrađeno posuđe, ili nešto drugo, ne smije biti pretanko jer tada, u postupku pečenja, puca. Samo oblikovanje je na početku izgledalo dosta komplicirano je se posuđe zapravo izrađuje u dijelovima, ali ubrzo smo shvatili da je proces intuitivan: od početnog crteža do konačnog proizvoda mijenjali smo dizajn, prilagođavali se materijalu, nesavršenostima oblika i igrali se s njima. Upravo to su bili i najvrjedniji elementi ove aktivnosti, kreativnost i igra, koncentracija i fokusiranost na predmet u našim rukama, rješavanje problema i razmišljanje izvan okvira. Naravno, i osjećaj uspješnosti proizvodnjom nečega novog i korisnog.

 

Posuđe se sada, u pravilu, mora sušiti najmanje 2-3 tjedna, a zatim se peče (u našoj školskoj keramičkoj peći). Nakon pečenja se može obojati, ali i ne mora te se, nakon bojanja, opet kratko peče.

 

Radionicu su u sklopu našeg projekta organizirali učiteljica likovne kulture Lenka Pejaković te ravnatelj Vladimir Braica, a radionicu je vodio Tomica Jadronja, prof., naš bivši kolega i uvijek rado viđen gost.

Marijana Mikulandra

 

FOTOGALERIJA

 

 

Igra Scavanger Hunt

           

 

Dana 6. veljače igrali smo Scavanger Hunt igru putem mobilne aplikacije GooseChase.

Autor igre (npr. učitelj) kreira u aplikaciji igru s različitim misijama, a igrači (npr. učenici) moraju izvršiti zadatke (misije) te u aplikaciji priložiti dokaz o izvršenju iste (u obliku fotografije, videa ili kratkog odgovora). Igra se može igrati individualno ili u timovima (što je učenicima zanimljivije). Nakon što svi timovi završe s misijama, aplikacija izračuna najbolje rezultate. Tijekom igre autor može pratiti tijek izvršenja zadataka.

  

Za kreirati igru potrebno se registrirati na https://www.goosechase.com/edu/ (.edu verzija nudi mogućnost igranja do 5 timova besplatno, što je sasvim dovoljno za školske potrebe), a za igrati igru nije potrebna registracija već samo instalirana aplikacija i kod generiran od strane autora igre.   

Igra se može igrati za zabavu, ali misije mogu biti i edukativnog karaktera te tražiti da učenici riješe pitanja/zadatke vezane za pojedini predmet. Obzirom da smo prvi put igrali, naše misije su bile kratke i vezane za teme našeg Erasmus+ projekta te znanja o našoj školi i državi.

Marijana Mikulandra


Izrada torbica

  

Dana 5. veljače učenici 5.-8. razreda su izrađivali DIY (do it yourself) origami torbe. Proces izrade je vrlo jednostavan, treba vam samo tkanina i šivaća mašina. Radionicu je organizirala učiteljica likovne kulture Lenka Pejaković, a vodila ju je naša gošća i suradnica Tijana Mihailović. Rad rukama kao što je šivanje ili pletenje smanjuje razinu stresa, a i razvija finu motoriku. U tu svrhu nabavili smo šivaću mašinu te ćemo i dalje učenicima približavati ovu vještinu.

 

 

Više u FOTOGALERIJI!


Hagioterapijska radionica

U sklopu Erasmus + projekta 19. prosinca u 7.b razredu održan je prvi dio ciklusa hagioterapijskih radionica. Hagioterapija je antropološko-medicinski pristup razvijen u Hrvatskoj od strane dr.sc.Tomislava Ivančića, profesora emeritusa, a bazira se na filozofskom i antropološkom  pristupu razvijanja vještine samopomoći bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku, rasnu ili spolnu pripadnost. Pristup se bavi razvojem samopoštovanja kod pojedinaca.

Nas su ovom prilikom posjetile kolegice Ljiljana Abramović i Anita Troskot, iz Centra za hagioterapiju-Šibenik. Učenici su slušali priču o pauku koji je previše vremena provodio na društvenim mrežama te je zbog toga izgubio kontakt sa svojim dugogodišnjim i starim prijateljima. On toga uopće nije bio svjestan sve do trenutka kad mu se život iznenada našao u opasnosti. Kako je priča završila saznati ćemo tek na slijedećoj radionici.

Radionica nije bila samo predavačkog karaktera već je uključivala i kinestetičke vježbe gdje su učenici pokretima izražavali uloge.

Radionice iz hagioterapije su izabrane za sastavni dio Erasmus+ projekta jer naša škola u projektu nosi ulogu partnera zaduženog za multisenzorni pristup učenju i poučavanju te ćemo jednu hagioterapijsku radionicu predstaviti i našim partnerima na skorašnjem LTT sastanku u ožujku.

Marijana Mikulandra

 

                                          

 


PORTUGAL- PUTOPIS

    Lana, Petra, Tea, Kiara, Ana i ja skupa s nastavnicom Marijanom i Irenom te nastavnikom Robertom uputili smo se za Olhao, gradić na jugu Portugala u sklopu projekta Erasmus+.  Cilj tog projekta je da mladi ljudi steknu novo znanje, upoznaju druge ljude, stvore nova prijateljstva uporabom engleskog jezika, te da nauče prihvaćati međusobne razlike. S obzirom na udaljenost, avion je bio jedino logično prijevozno sredstvo. Svi smo bili uzbuđeni zbog toga i jedva smo čekali trenutak kada ćemo poletjeti, pogotovo Lana kojoj je to bio prvi susret s avionom. Prvi let bio je iz Zagreba za Muchen, zatim iz Munchena u Lisabon te iz Lisabona u Faro gdje su na čekali domaćini. S obzirom da se nisam vozila avionom duže vrijeme, bila sam jako uzbuđena. Trenutak kad polijećete i zatim se nalazite u zraku je neopisiv. Pogled kroz prozor i pogled na oblake, meni daje osjećaj slobode. U pet sati popodne već je bio mrak pa nismo imali prizor kao u filmovima, ali mogu vam reći da mi je let noću postao draži nego danju. Razlog tomu je što lakše mogu zaspati tijekom leta, ali i pogled na svjetla grada koji me očarava. Let za Lisabon je dosta kasnio i mislili smo da možda ni nećemo stići na let za Faro te smo svi bili pomalo nervozni ali na kraju smo uspjeli, u zadnji tren. Stigavši u Faro, čekali smo prtljagu koja se izgubila, te smo to morali prijaviti dok su nas naši domaćini već čekali. Dobili smo pidžamu i neseser s osnovnim higijenskim potrepštinama za jednu noć jer smo sutradan trebali dobiti svoje kufere.

Napokon je došao i taj trenutak kada sam upoznala svoju Saru i ostatak njene obitelji. Sara mi se jako svidjela i jedva je čekam ponovno vidjeti. Zatim smo otišli u McDonald's po večeru, a kasnije kući  jer smo svi bili umorni. U utorak ujutro morali smo biti u školi. Njihova škola je puno veća od naše i raspoređena u više zgrada koje se nalaze u jednom velikom dvorištu. Imali smo različita predavanja, prezentacije i igre s drugim učenicima. Vi biste sad vjerovatno pomislili da su sve te aktivnosti dosadne i naporne, ali mogu vam reći da sam uživala u svima njima. Ručak smo imali u školi, ali s obzirom da se nikom nije svidio otišli smo do obližnjeg restorana brze hrane. Na neki način, činjenica da se sva nepojedena hrana baci me ražalostila jer sam se sjetila gladne djece i beskućnika. Nakon školskih aktivnosti posjetili smo ured organizacije MOJU koja se bavi volontiranjem mladih ljudi,  upoznavanjem različitih zemalja i jezika. Kad smo završili, igrali smo igru pomoću koje smo upoznali grad i vidjeli različite spomenike.

 Olhao je vrlo lijep grad, daje mi osjećaj smirenosti i opuštenosti. Zanimljiv mi je način ukrašavanja zidova s pločicama te plavi detalji na bijelim kućama koji me podsjećaju na Santorini.Bilo je i oslikanih zidova koji su me impresionirali. S tom igrom završili smo naše obavezne aktivnosti i imali slobodno vrijeme s domaćinima. Prošetali smo još malo po gradu, a kasnije smo Lana, Jessica i ja išli gledati Sarin trening gimnastike i upoznati njene prijatelje. Sutradan smo imali različite radionice i igre. Poslije ručka imali smo organiziran odlazak u adrenalinski park. Mene je bilo poprlično strah jer se bojim visine i nisam ljubitelj takvih atrakcija, ali sam svejedno bila uzbuđena. Na putu do parka svi smo skupa pjevali i slikavali se, bilo je baš veselo i osjećala sam se sretno i zahvalno. Kada smo stigli, promatrala sam sve te prepreke i zipline na jako visokim stablima ispod kojih se nalazio pijesak koji nas je sve živcirao i ulazio u cipele.  Sama sebi sam obećala da moram prijeći bar prvu razinu i ne dopustiti da me strah savlada. I jesam! Iako se nisam osjećala baš ugodno dok sam prelazila prepreke, moram priznati da je bilo zabavno i da sam bila sretna pa čak i ponosna na sebe. Ostatak vremena promatrala sam druge na težim razinama i slikavala ih. Kad smo došli kući, spremili smo se i krenuli u trgovački centar u Faru. Kod njih je sve već okićeno u duhu Božića, ima jako puno lampica i otvoreno je klizalište koje smo također posjetili. Nismo imali puno vremena, ali sam stigla kupiti par stvarčica. U četvrtak smo definitivno imali najviše aktivnosti u školi. Izrađivali smo plakate i blogove o našem boravku u Portugalu, snimali intervjue s drugim sudionicima Erasmus+ projekta i na kraju se svi međusobno družili uključujući i roditelje domaćina uz hranu koja je tipična za Portugal. Njihova kuhinja dosta je slična našoj, a slastice po kojima su poznati napravljene su od suhe smokve i badema. Svi smo dobili zahvanice i pozdravili se s domaćinima. Ostatak dana proveli smo u gradu. Svi sudionici, Španjolci, Finci, Portugalci i mi, išli smo na palačinke u bar zvan Choco&nut. Kad smo pojeli, slikali smo se svi skupa, oprostili se, a neki i plakali. Kad sam došla kući spakirala sam sve svoje stvar i večerala sa svojim domaćinima. Bila sam pomalo tužna što idem, ali i sretna jer idem svojoj kući. Već u tri ujutro svi smo bili na nogama, spremili se i krenili na aerodrom u Faro. Tamo smo se pozdravili, još nešto kupili i polako ušli u avion. Opet smo prošli tri aviona i konačno stigli u Zagreb. Svi osim Tee dobili su svoju prtljagu. Njena je nekako zapela u Zurichu, ali joj je poslije dva dana vraćena na kućnu adresu. Kad smo stigli na Kolodvor u Zagreb, naručili smo hranu iz McDonald'sa i jeli dok su nas drugi gledali čudno, ali bitno da smo mi bile sretne što nismo više gladne. Konačno smo krenili i oko ponoć bili u Šibeniku na naše puno manjem kolodvoru. Bila sam sretna što vidim svoje roditelje kao i svi drugi, ali jako umorna i iscrpljena od puta. Ovo je bilo definitivno drugačije iskustvo koje bih rado ponovila, ali uz malo bolju organizaciju domaćina. Nismo imali puno vremena da bolje istražimo grad i zato se jednog dana želim vratiti tamo. Ljudi koje sam upoznala mi već sad nedostaju i jedva ih čekam vidjeti opet. Smatram da je ovo odlična prilika za bolje učenje engleskog jezika i za upoznavanje novih ljudi i širenje vidika. Mislim da su tri dana malo, ali ipak „bolje išta nego ništa“. Za kraj vam želim reći- kad god imate priliku isprobati nešto novo, učinite to da se kasnije ne biste kajali. Život je kratak i trebamo znati uživati u njemu i stjecati nova znanja i prijateljstva.

 


NATJEČAJ ZA LOGO PROJEKTA

  

Dočekali smo i uvijek omiljenu projektnu aktivnost: izbor najboljeg loga. Zašto je volimo? Jer volimo crtati i imati slobodu u kreativnosti. Izrada loga ima, doduše, svoja pravila i ograničenja, ali svejedno možemo dati mašti na volju.

Pravila natječaja su sljedeća: svaka škola partner organizira natječaj za najbolji logo na školskoj razini. U našem školskom natječaju sudjelovali su učenici šestih, sedmih i osmih razreda. Projektni tim odabire 3 najbolja loga na školskoj razini koja ulaze u međunarodni natječaj. Kada sve zemlje partneri odaberu svoje predstavnike, u završnici imamo 12 najboljih logova iz 4 zemlje. Učenici koji sudjeluju u mobilnostima putem online ankete (Google Forms) individualno biraju 5 najboljih logova. Kada se zbroje glasovi, pobjeđuje, naravno, onaj s najviše individualnih glasova.

Bilo je dosta lijepih prijedloga, a naš tim je u konačnici odabrao ova 3 predstavnika:

 

Katarina Lozić, 7.a                                            Ana Lovrić, 8.a

 

Korina Ofner, 7.a

 

Pobjedu je u konačnici odnio portugalski učenik. U produžetku je slika našeg službenog projektnog loga, kojega ćemo ubuduće koristiti u svim službenim objavama, dokumentima i aktivnostima.

fotogaleriji možete vidjeti ostale prijedloge logova naših učenika.


Radionica 3D jelke

  

Dana 10. prosinca održali smo radionicu u sklopu Erasmus+ projekta Crazy Labs zajedno s našim partnerima Centrom za odgoj i obrazovanje Šubičevac. Sudjelovali su učenici 7. i 8. razreda naše škole, desetak djece iz Centra te, naravno, nastavnici i stručni suradnici naših škola. Izrađivali smo 3D božićnu jelku. Neki su učenici rezali papir, a drugi ga potom pričvršćivali na jelku. Trebalo nam je dva sata, a radionica se odvijala u holu škole. Svi su se odlično zabavili, sklopili smo nova prijateljstva i uživali u zajedničkom radu. Nadamo se da ćemo i u budućnosti imati još ovakvih projekata i radionica te lijepih iskustava.

Petra i Korina

FOTOGALERIJA


Reportaža; Portugal

   

 

 U razdoblju od 11. do 15. studenog sudjelovali smo u prvoj mobilnosti Erasmus+ projekta Crazy Labs-inclusion methods tested. Posjetili smo grad Olhão u Portugalu, a domaćini su nam bili učenici, roditelji i učitelji škole Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira. Tema ove mobilnosti je bila: inkluzija kroz učenje stranih jezika i razvijanje multikulturalnih vještina. Portugalska škola ima veliko iskustvo u integriranju migrantskih obitelji kako europskih tako i afričkih jer se ovaj ribarski grad nalazi na samom jugu Portugala. Susret europske i sjevernoafričke kulture vidljiv je na svakom koraku, u arhitekturi, urbanizmu,  jeziku i gastronomiji.

U mobilnosti su sudjelovale učenice 8.a/b razreda: Tea Jukić. Petra Lastavica, Lana Vrcić, Kiara Šarić, Ana Lovrić te učitelji Robert Šimić, Irena Erlić i Marijana Mikulandra.

1. dan ( 12. studenog)

U školi su nam poželjeli dobrodošlicu ravnatelj škole i njegov zamjenik. Saznali smo da je Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira grupa škola koja ima nekoliko školskih zgrada u različitim djelovima grada. U dvorištu škole igrali smo igru upoznavanja kako bi što više saznali o svim sudionicima mobilnosti, učiteljima i učenicima iz Portugala, Španjolske i Finske. Zatim je svaka zemlja predstavila rezultate istraživanja o jezicima, koje su pripremile prije dolaska u Portugal. Popodne smo posjetili lokalni ured mladih „MOJU“ koji su portugalski partner na ovom projektu. Tamo smo više saznali o lokalnim i međunarodnim projektima za mlade koje ta udruga provodi. Radni dan je završio igrom Scavanger Hunt tijekom koje smo upoznali važna mjesta u gradu Olhao te saznali nešto više o povijesti grada.

 

2. dan (13. studenog)

Jutro je bilo rezervirano za 2 radionice na kojima je svaka zemlja učila jezike zemalja partnera. Znanje smo provjerili natjecanjem u kvizu. Zatim smo se podijelili u grupe i tražili QR kodove kojima su bili obljepljeni hodnici škole. Pitanja su se odnosila na tipične fraze u jezicima zemalja partnera te na poznate osobe i činjenice zemalja partnera. Popodne smo proveli u adrenalinskom parku na samoj granici sa Španjolskom gdje smo uz pomoć opreme za penjanje svladali poligone različitih težina i visina.

 

 3. dan (14. studenog)

Tijekom jutra smo snimali videa i izrađivali postere o našem boravku. Koristili smo digitalne aplikacije za kreiranje vježbi i kvizova za učenje jezika te pisali blog. Popodne su nam se pridružili i roditelji domaćina, koji su pripremili tradicionalna portugalska jela.

 

FOTOGALERIJA

 

 


O projektu

                                

 

Projekt „Crazy Labs“ novi je Erasmus+ projekt naše škole!

Tijekom ovog međunarodnog projekta razvijati ćemo i unaprjeđivati socijalnu integraciju učenika kroz istraživanje različitih pristupa i metoda. Socijalna integracija je jedno od prioritetnih područja koje podržava i promovira program Erasmus+ jer ona stvara preduvjete za optimalan napredak individualnih pojedinaca u multikulturalnoj zajednici, počevši od škole, preko lokalne zajednice pa sve do globalnog svijeta. Dijete i učenik koji se osjeća dobro i sigurno u svom svakodnevnom okruženju bolje prepoznaje svoje kvalitete i sposobnosti, motiviraniji je za rad, rado prihvaća nove izazove i lakše se nosi sa stresom. Također, uči se toleranciji i suradnji, prihvaćanju različitosti te razvija solidarnost.

Tijekom ovog dvogodišnjeg projekta učenici i učitelji će istraživati pristupe socijalnoj integraciji putem međugeneracijske solidarnosti, učenja jezika, povezivanja sa životinjama te korištenjem različitih osjetila. Učenici će uz pomoć učitelja i mentora kreirati u svojoj školi tzv. Crazy Labs, mjesta gdje će se rečeni pristupi moći testirati.

Partneri na projektu su škole: Merenojan koulu (Finska), Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira (Portugal) i Instituto de Educacion Secundaria Isla de la Deva (Španjolska).

Projekt se realizira u sklopu Ključne aktivnosti 2 Erasmus + programa (Strateško partnerstvo: suradnja za inovacije i razmjenu dobre prase) te će trajati 2 godine, od 1. rujna 2019 do 31. kolovoza 2021.

Projektni tim čine učitelji/stručni suradnici: Irena Erlić, Nevena Petrović, Robert Šimić te koordinatorica Marijana Mikulandra.


ŠKOLSKA GODINA 2O21./2O22.
EPIDEMIOLOŠKE MJERE
Nastava na daljinu (aplikacija Teams)

 

 

SafetyNet - bitka za sigurnost

Poveznica na aplikaciju za siguran Internet u obliku kviza i ostalih brojnih edukativnih materijala za djecu i roditelje.

 
 
 


 

 

e-Dnevnik

 

 

Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 17. 2. 2010.

Ukupno: 110495
Ovaj mjesec: 107
Danas: 2
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola Tina Ujevića Šibenik / Trg A. Hebranga 11, HR-22000 Šibenik / os-tujevica-si.skole.hr / ured@os-tujevica-si.skole.hr
preskoči na navigaciju